W przepięknych okolicach Mazur gościmy obecnie delegację z Niemiec, której liderem jest pastor Fryderyk Tegler. Ten rozpoznawalny duchowny, który od długiego czasu angażuje się w różnorodne działania charytatywne skierowane do mieszkańców Mrągowa, miał okazję 21 maja spotkać się z burmistrzem miejscowości, Jakubem Doraczyńskim.

Fryderyk Tegler przyszedł na świat w 1941 roku w malowniczych Warpunach, położonych niedaleko Mrągowa. W sierpniu 1975 roku postanowił przenieść się do Niemiec. Po kluczowych zmianach politycznych, które miały miejsce w Polsce w 1989 roku, podjął się organizowania pomocy dla osób, które musiały opuścić swoje domy w Polsce, Rosji i Rumunii. Wszechstronny pastor Tegler jest również inicjatorem i koordynatorem wyjazdów edukacyjnych z Niemiec do regionu Mazur. Wyjazdy te organizowane są pod sloganem „Dawne zobaczyć, nowe odkryć i budować mosty przyjaźni”.

W tych dniach na Mazurach gościmy członków stowarzyszenia Freunde Masurens (Przyjaciele Mazur), którzy przyjechali tutaj w ramach takiego właśnie wyjazdu edukacyjnego. Delegaci z Niemiec zwiedzają okolicę i poznają fascynującą historię regionu.

W uznaniu dla jego charytatywnej pracy na rzecz Mrągowa oraz za owocną współpracę z lokalnymi władzami, pastor Fryderyk Tegler został wyróżniony tytułem honorowego obywatela Mrągowa.