The Center for World University Rankings (CWUR), organizacja zajmująca się klasyfikacją uniwersytetów na świecie, opublikowała niedawno swoje najnowsze zestawienie. Zgodnie z tym rankingiem, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie utrzymał swoją solidną pozycję, plasując się w czołowej 7,4% najlepszych światowych instytucji edukacyjnych. Nie jest to jedyny triumf UWM na arenie międzynarodowej. Uczelnia ta została także uwzględniona w rankingu THE Young University Rankings na rok 2024.

Zestawienia tworzone przez The Center for World University Ranking uwzględniają tylko 10 proc. uczelni wyższych, które otrzymały najwyższe oceny w skali globalnej. W najnowszym rankingu na rok 2024, UWM znalazł się na 1531 miejscu spośród 20966 jednostek biorących udział w rankingu. Należy podkreślić, że nie jest to pierwszy raz, kiedy UWM pojawia się w tym prestiżowym zestawieniu – w poprzednich latach uczelnia ta zajmowała odpowiednio 1525 i 1537 miejsce. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że liczba uczelni ocenianych w ramach tego zestawienia wzrosła – w 2023 roku badano 20 531 instytucji.

— Chcę zaznaczyć, że wszystkie uczelnie pracują nieustannie nad swoim rozwojem. UWM jednak nie tylko utrzymuje swoje pozycje w rankingu, ale często je poprawia. Jest to efekt zaangażowania naszej kadry naukowej oraz konsekwentnych działań na rzecz rozwoju uczelni — mówi prof. Paweł Wielgosz, prorektor ds. umiędzynarodowienia UWM.

Topowe miejsca w rankingu na najlepszy uniwersytet na świecie zdominowały amerykańskie uczelnie. Uniwersytet Harvarda został uznany za najlepszy na świecie, a tuż za nim znalazły się Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Uniwersytet Stanforda. Natomiast wśród polskich uczelni najwyżej, bo na 386 miejscu, uplasował się Uniwersytet Jagielloński.