„Loża Literacka” to tajemnicza nazwa dla grupy, która od ponad dziesięciu lat gromadzi się w bibliotece miejskiej w Mrągowie. Ta społeczność zrzesza miłośników słowa pisanego, twórców i artystów, umożliwiając im dzielenie się swoją pasją do literatury. To miejsce fermentu kreatywności zaowocowało dziesiątkami spotkań, niezliczoną ilością stworzonych wierszy oraz dwoma wydanymi antologiami poezji.

Tę oazę dla twórców utworzyła Biblioteka Miejska w Mrągowie w 2009 roku, uruchamiając projekt „Loża Literacka”. Pierwsze spotkanie grupy odbyło się w momencie wydania antologii poezji mrągowskiej „Tutaj się ze sobą mijamy”. Przez następne dziewięć lat „Loża” intensywnie działała, gromadząc kreacje 19 autorów poezji i prozy. Spotkania były otwarte dla każdego, kto chciał podzielić się swoimi dziełami lub czerpać inspirację z pracy innych. W grudniu 2017 roku, kolejne duże osiągnięcie grupy – wydanie antologii „Liryki i limeryki”, prezentującej utwory sześciu lokalnych autorów.

Niestety, pandemia koronawirusa przeszkodziła w dalszej działalności grupy, przerywając jej ciągłość. Jednak potrzeba spotkań, dyskusji, czytania poezji oraz dzielenia się własną twórczością była silniejsza. W rezultacie, 22 kwietnia 2022 roku „Loża” powróciła do swojej działalności. Dziś składa się z czterech poetek: Barbary Panek-Strzałkowskiej, Barbary Korzyckiej, Elżbiety Dołgosz-Cegłowskiej i Hanny Szymborskiej. Grupą opiekuje się Agnieszka Piątkowska. Każda z tych dam literatury posiada unikalny styl i wyobraźnię poetycką, co będzie można zaobserwować w ich nadchodzących pracach.