Na placach publicznych w Mrągowie doszło do kradzieży, której sprawców dotąd nie udało się zidentyfikować. W wyniku tej bezprawnej działalności zniknęły łącznie 9 ławek parkowych i 3 kosze na odpady, które były umieszczone na Placu Unii Europejskiej oraz Placu PCK, usytuowanym przy Mrągowskim Centrum Kultury. Zdarzenie to zostało zgłoszone do lokalnej jednostki policji. Szacuje się, że wartość utraconego majątku przekracza kwotę 12 tysięcy złotych.

Zastępca burmistrza Mrągowa, Robert Wróbel, wyraził swoje rozczarowanie tą sytuacją. Jak mówi: „Kradzieże i dewastacja mienia publicznego to smutna codzienność naszego miasta”. Wskazał również na podobne incydenty z przeszłości – w 2023 roku doszło do zniszczenia różnych elementów miejskiego wyposażenia, takich jak kosze na odpadki, murek oporowy czy granitowa ławka na Placu PCK. Dodatkowo, przy Jeziorze Magistrackim skradziono 4 ławki. Łączne straty poniesione przez miasto w tym okresie wyniosły blisko 30 tysięcy złotych.

Ostatnie zdarzenie, polegające na kradzieży 9 ławek parkowych i 3 koszy na odpadki z terenu Placu Unii Europejskiej oraz Placu PCK, spowodowało nie tylko straty finansowe, ale również konieczność interwencji policji. Wartość utraconego w ten sposób mienia ocenia się na blisko 12 tysięcy złotych.

Jednocześnie władze miasta apelują do mieszkańców, aby byli czujni i reagowali na obserwowane akty wandalizmu czy kradzieże, zgłaszając je odpowiednim służbom. Zastępca burmistrza podkreśla: „Doceniamy zaangażowanie obywateli, którzy zauważają działania wandali i informują o nich odpowiednie instytucje”. Jednak, jak dodaje Wróbel, zależy im na samodzielności i skuteczności działań prewencyjnych, dlatego planują wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego. To zadanie jest jednak uzależnione od dostępności środków finansowych.