W Mrągowie, bezpośredni dialog pomiędzy władzami a mieszkańcami stanowi istotny element funkcjonowania lokalnej społeczności. Wymiana pomysłów i opinii ma kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta, a także umożliwia skuteczne rozwiązywanie problemów indywidualnych obywateli. Jakub Doraczyński, pełniący funkcję Burmistrza Mrągowa oraz jego zastępca – Robert Wróbel, angażują się w ten proces poprzez regularne spotkania z mieszkańcami.

Spotkania te odbywają się każdego poniedziałku w siedzibie Urzędu Miejskiego. Czas wymieniony na rozmowę z mieszkańcami to trzy godziny – od 13:00 do 16:00. Osoby zainteresowane odwiedzeniem włodarzy miasta mogą umówić się na spotkanie, kontaktując się telefonicznie pod numerem (89) 741 90 50 lub zgłaszając się osobiście w sekretariacie urzędu.

Jednak spotkania z Burmistrzem i jego Zastępcą to nie jedyna możliwość porozumienia się z lokalnymi władzami. Wszyscy mieszkańcy mają również możliwość skorzystania z konsultacji z Przewodniczącą Rady Miejskiej – Magdaleną Szlońską. Jej dyżur odbywa się również w poniedziałki, w tym samym budynku, ale o nieco późniejszej porze – od 15:00 do 16:00.