Od 1 lipca br. Komendą Powiatową Policji w Mrągowie kieruje podinspektor Andrzej Andraczek. Zastąpił on na tym stanowisku Jakuba Sylwestrzaka, który obecnie pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie. Przekazanie dowodzenia odbyło się podczas uroczystej ceremonii, która zgromadziła licznych gości, wśród nich insp. Mirosława Elszkowskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, a także przedstawicieli samorządu powiatu mrągowskiego, kadry mundurowej oraz personelu miejscowego garnizonu.

Andrzej Andraczek zasłużony jest dla służb policyjnych, do których dołączył w 2005 roku. Jego kariera rozpoczęła się w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie. Tam pełnił różne funkcje, między innymi Zastępcy Naczelnika Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego i Ruch Drogowego, Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego.

Od 14 lutego 2023 roku służy w garnizonie mrągowskim, gdzie awansował na pozycję I Zastępcy Komendanta. W uznaniu za jego wieloletnią i skuteczną służbę, podinspektor Andraczek został uhonorowany odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi. Do jego najważniejszych zaszczytów należą Brązowy Medal za Długoletnią Służbę oraz Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant.