Stowarzyszenie Tradycji Wojska Polskiego w Mrągowie z radością obchodziło swoje dziesięciolecie. Dnia 13 stycznia, uroczystości jubileuszowe miały miejsce w Mrągowskim Centrum Kultury. Był to czas wielkich emocji, pełen refleksji nad minionymi latami, podczas którego dokonano przeglądu do tej pory podjętych działań. Wydarzenie to było również okazją do prezentacji specjalnego wydawnictwa zawierającego między innymi osobiste relacje osób powiązanych z już nieistniejącą jednostką wojskową w Mrągowie.

– Z ogromną radością patrzę na rozwój tego stowarzyszenia w naszym mieście. Organizacja ta pisze piękną historię Mrągowa – wyraził swoją dumę Stanisław Bułajewski, Burmistrz Miasta Mrągowo. – Członkowie stowarzyszenia angażują się w krajowe obchody świąt narodowych, mają na celu budowanie świadomości historycznej, patriotycznej i obywatelskiej. Z okazji tej ważnej rocznicy życzę im co najmniej kolejnej dekady aktywnego działania na rzecz naszej lokalnej społeczności, dużo zdrowia oraz wielu inspirujących inicjatyw.

Całości wydarzenia towarzyszyła muzyka zespołu Mrongovia, specjalizującego się w grze na instrumentach dętych.