Najważniejsza inwestycja energetyczna w Mrągowie dobiega końca

To jeden z najistotniejszych, o ile nie najważniejszy projekt zakładający modernizację infrastruktury, realizowany w ostatnich latach na terenie miasta Mrągowa, z pewnością, jeśli chodzi o sektor energetyczny.

Miejska Energetyka Cieplna finalizuje właśnie budowę nowoczesnego kotła na biomasę, który zastąpi starsze i nieekologiczne rozwiązania.

W połowie lutego 2022 roku na kotłowni został zainstalowany komin, który jednoznacznie pokazuje mieszkańcom Mrągowa, że inwestycja nie tylko jest w toku, ale jest to już jej ostatnia faza, w związku z tym już niedługo nowy kocioł zacznie aktywnie pracować, co ma bardzo duże znaczenie dla komfortu życia lokalnej społeczności i co nie mniej ważne – również dla środowiska naturalnego.

Jak zapowiadają przedstawiciele Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie – rozruch kotła planowany jest jeszcze na luty, czyli w najbliższych dniach.

Pierwsze testy

Zgodnie z procedurami, pierwsza faza działania nowej kotłowni będzie pracą testową i będzie miała charakter wstępny.

Co ciekawe, nie oznacza to jednak, że będzie to jedynie test w obiegu zamkniętym. Oznacza to, że mieszkańcy korzystający z usług Miejskiej Energetyki już w tym miesiącu otrzymają ciepło „pochodzące” z nowej instalacji.

Będzie ono już jednak zdecydowanie bardziej „czyste”, co oznacza, że proces jego wytworzenia będzie się wiązał ze znacznie mniejszym poziomem emisji dwutlenku węgla.

Inwestycja była szeroko zakrojona i w związku z tym również wymagająca niemałych nakładów finansowych.

Łączny kosz modernizacji zakładu i instalacji nowego sytemu grzewczego wyniósł ponad dwadzieścia milionów złotych. Środki na ten cel pochodziły z różnych źródeł, w tym między innymi z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.