6 maja stał się przełomowym dniem dla mieszkańców Mrągowa, kiedy to Jakub Doraczyński oficjalnie przyjął obowiązki burmistrza miasta. Inauguracyjna sesja rady miejskiej była miejscem, w którym Doraczyński otrzymał potwierdzenie swojego wyboru i złożył uroczyste ślubowanie na stanowisko. Podczas tego wyjątkowego posiedzenia, nowo wybrany włodarz był otoczony przez wielu gości – swoją rodzinę, radnych, pracowników administracji samorządowej oraz liczne grono obecnych na sali mieszkańców. Wśród nich znalazła się również Otolia Siemieniec, była burmistrz Mrągowa.

W trakcie pierwszej sesji nowej kadencji Rady Miejskiej, radni złożyli swoje ślubowania. Następnie spośród zgromadzonych wybrano przewodniczącą rady – rolę tę pełnić będzie Magdalena Szlońska. Marian Miksza został wybrany na jej zastępcę. Oprócz tego, podczas posiedzenia dokonano wyboru przewodniczących oraz członków komisji miejskich, które będą pracować w ramach rady.

Jednakże, warto zauważyć, że nie wszyscy radni złożyli ślubowanie. Andrzej Parzych, który planuje zrobić to w przyszłości oraz Robert Wróbel, który zdecydował się zrezygnować z mandatu radnego w związku z objęciem funkcji zastępcy burmistrza Mrągowa, byli wyjątkami podczas tej sesji.