Wspólna koncepcja rozwoju

Aż siedemnaście samorządów z regionu Mazur zdecydowało się na współpracę, której celem ma być opracowanie kompleksowej i klarownej strategii rozwoju na następne lata, która miałaby szansę na sfinansowanie ze środków unijnych.

Prace nad aktualną wersją strategii dla Krainy Wielkich Jezior Mazurskich zostały właśnie zakończone. Końcowy dokument jest efektem zaangażowania samorządów lokalnych, które uznały, że razem będą mogły osiągnąć znacznie więcej dla regionu, który reprezentują.

Jednym z samorządów, który współtworzy koncepcję i przyczynił się do powstania dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2030 – Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego” jest Powiat Mrągowski. Dokument ten ma się przyczynić do efektywnego wydatkowania środków pochodzących z programów UE na lata 2021 – 2027.

Tutejszy samorząd, podobnie jak szesnaście innych, zdecydował się na szeroką i wielowymiarową współpracę regionalną – tworząc Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

Priorytetowe obszary działań

W ramach prac nad strategią ustalono sześć obszarów działań, które łączą wszystkie podmioty wchodzące w skład stowarzyszenia.

Pierwszym obszarem jest troska o środowisko naturalne i zasobność jezior, drugim – inwestycje, trzecim – edukacja, czwartym – aktywizacja oraz integracja społeczna, piątym – przedsiębiorczość oraz wysoki poziom satysfakcji z pracy, szóstym – regionalne produkty turystyczne.

Działania te mają być sukcesywnie podejmowane do roku 2030 i w tym czasie będą traktowane priorytetowo jako najistotniejsze dla całego regionu.

Strategia przeszła proces konsultacji i aktualizacji – w związku z różnymi zmianami, do których doszło w ostatnich latach. Od teraz będzie oddana w ręce mieszkańców regionu, którzy zostali zaproszeni do dzielenia się swoimi wnioskami na temat jej obecnego kształtu.

Projekt może jeszcze ulec różnym korektom. Do konsultacji społecznych zaproszono zarówno indywidualnych mieszkańców, jak również inne podmioty – m.in. firmy, czy też organizacje pozarządowe. Swoje uwagi do projektu strategii można zgłaszać do 28 października 2021 roku.