Uroczyste podsumowanie roku

Być może niektórym trudno w to uwierzyć, ale właśnie zakończony ostatni rok akademicki na Mrągowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku był już czternastym od czasu jego powołania.

Aktywność, dynamika i różnorodność – to cechy charakteryzujące program, który realizowany był zarówno podczas właśnie zakończonego roku akademickiego, jak i poprzednich.

Inicjatorzy tego wyjątkowego i bardzo potrzebnego przedsięwzięcia mieli na uwadze właśnie te kryteria, chcąc przekonać seniorów do tego, że wiek emerytalny nie musi oznaczać końca pasji, celów i motywacji – wręcz przeciwnie – w pewnym sensie bycie seniorem może oznaczać czas wejścia w kolejną młodość i nie jest to stwierdzenie na wyrost.

Udowadniają to studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które prężnie działają w całej Polsce, zarówno w największych ośrodkach akademickich, jak i w małych miastach.

Mrągowscy studenci-seniorzy zakończyli ostatni rok podczas uroczystości, która odbyła się 10 czerwca 2022 r. w Mrągowskim Centrum Kultury.

Wyjątkowy czas

Rok akademicki 2021/2022 był z różnych powodów wyjątkowy. To pierwszy „normalny” rok po dwóch trudnych latach, kiedy zwykła, jak mogło się wszystkim wcześniej wydawać, rzeczywistość, została „zatrzymana” przez wprowadzane przez rządy wielu krajów, nie wyłączając Polski, obostrzenia, związane ze stanem epidemii, co znacznie ograniczało jakąkolwiek aktywność społeczną.

W związku z tym, że również w Mrągowie wznowiono standardową aktywność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, rok był wyjątkowo aktywny.

Działalność prowadzono na różnych polach, angażując seniorów, przedstawicieli miasta, ludzi nauki i sztuki oraz podmiotów wspierających działania tej ważnej dla starszej społeczności Mrągowa inicjatywy.

Przez cały rok w ramach UTW prowadzono wykłady i warsztaty dotyczące różnych dziedzin wiedzy, bardzo dużym powodzeniem, jak zawsze, cieszyły się także wyjazdy integracyjne. Seniorom z Mrągowa udało się m.in. zwiedzić Suwalszczyznę oraz Podlasie.

W uroczystym zamknięciu roku akademickiego Mrągowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządu miejskiego z burmistrzem na czele.