Sukces organizacyjny SBO

Możliwość bezpośredniego partycypowania w finansowaniu określonych celów, istotnych dla lokalnej społeczności jest coraz bardziej doceniana przez mieszkańców gmin.

Każdego roku mogą oni skorzystać ze swojego prawa do zaproponowania projektów istotnych dla całej społeczności, jak i wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem najlepszych zgłoszonych projektów i co za tym idzie – sfinansowania ich w ramach wyznaczonego budżetu obywatelskiego.

Nie inaczej jest w Mrągowie, gdzie z roku na rok przybywa projektów już zrealizowanych dzięki aktywności mieszkańców oraz pomysłów na kolejne inicjatywy, które mogą zwiększyć komfort życia w różnych obszarach społecznego funkcjonowania.

Inicjatywą nawiązującą do dobrze już znanych budżetów obywatelskich jest Szkolny Budżet Obywatelski w Mrągowie.

Jak nietrudno się domyślić, projekt ten nawiązuje w pewnym stopniu do projektu miejskiego i taki jest też jego cel, a właściwie cele. A są to: realizacja projektów ważnych dla społeczności uczniowskiej na terenie miasta oraz aktywizacja młodych ludzi w procesie podejmowania decyzji.

3. edycja SBO zakończona

Uczniowie mrągowskich szkół mieli okazję zdecydować o finansowaniu projektów zgłoszonych w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego już po raz trzeci. I tym razem głosowanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników.

Do udziału w projekcie zaproszeni są zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i średnich. W tym roku mogli zdecydować o wydaniu czterdziestu tysięcy złotych z budżetu miejskiego na te pomysły, które były dla nich najbardziej interesujące.

Głosowanie nad projektem SBO na rok 2022 odbywało się w całości zdalnie i było możliwe dzięki specjalnemu modułowi, dedykowanemu tylko temu budżetowi.

Za pomocą platformy można było zarówno składać projekty, jak i korespondować z UM, nanosić konieczne korekty i ostatecznie – zagłosować na konkretny pomysł.

System okazał się skuteczny i bezpieczny. Projekty można było rejestrować z użyciem kodów zabezpieczających.