Studium Planistyczno-Prognostyczne dla linii kolejowej do Mrągowa

Wiele wskazuje na to, że szansa na przywrócenie kolei do Mrągowa staje się coraz bardziej realna. W ostatnich dniach udało się podpisać umowę na wykonanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dla linii kolejowej nr 223, która będzie biegła właśnie przez Mrągowo. Dokument podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. To jeden z istotniejszych etapów, inicjujących realizację planu dotyczącego ruchu kolejowego, m.in. w mieście Mrągowo.

Dokument ten jest niezbędny do przeprowadzenia kolejnego etapu naboru projektów w ramach  programu #KolejPlus. Zainteresowane podmioty mają na to czas do listopada 2021 r. W spotkaniu w Olsztynie brał udział burmistrz Mrągowa, Stanisław Bułajewski, który wyraził nadzieję, że projekt dotyczący przywrócenia linii kolejowej w Mrągowie pozytywnie przejdzie przez kolejne etapy programu.

Dzięki studium planistycznemu możliwe będzie opracowanie kolejnego studium – tym razem projektowo-technicznego dla linii, która przebiegać będzie m.in. przez Mrągowo i inne miejscowości regionu.

Szczegóły projektu

Koncepcja programowo-przestrzenna określa w sposób szczegółowy przedmiotowy zakres prac, które są niezbędne do tego, aby móc zrealizować kolejne etapy projektu, pod względem finansowym i technicznym. To etap związany m.in. z projektem zagospodarowania terenu i kosztorysem inwestycji.

Studium zawiera informacje dotyczące różnych wariantów infrastruktury, prognozy ruchu dla nich, analizy ważnych aspektów związanych z dynamiką ruchu i eksploatacji w przypadku odmiennych koncepcji infrastruktury i kwestii technicznych. Ważna jest także ocena efektywności projektu w zakresie oddziaływania na usprawnienie transportu na danym terenie.

Istotne jest tu np. wskazanie na łatwiejsze, szybsze i efektywniejsze połączenie miasta, takiego jak Mrągowo – z miastem wojewódzkim. W przypadku Mrągowa – miasto to uzyskałoby połączenie z Olsztynem, ale to nie wszystko. Planuje się także uruchomienie innych tras, m.in. łączących Mrągowo z Warszawą. To, z kolei, przyczyniłoby się do dalszego rozwoju miasta, jako popularnego ośrodka turystycznego, znanego w całym kraju.