Jak miasto zagospodarowuje pieniądze podatników?

Środki, które miasta pozyskują od podatników są jedną z ważniejszych pozycji w każdym budżecie samorządowym. Nie bez powodu wiele miast próbuje zachęcić osoby, które mieszkają na ich terenie, jednak podatki uiszczają np. w miejscach, w których są na stałe zameldowane, aby to zmieniły i również pod względem finansowym „identyfikowały” się z tym miastem, czy inną miejscowością, w której aktualnie żyją.

Niezależnie od tego, gdzie płacimy podatki, większość z nas jest zainteresowana tym, na co – kolokwialnie rzecz ujmując – „idą” nasze pieniądze. Z pewnością nie ze wszystkimi decyzjami samorządów się zgadzamy i chcielibyśmy, żeby na dany cel kierowanych było mniej lub więcej środków pochodzących z podatków mieszkańców.

Nie bez powodu tak dużym zainteresowaniem cieszą się tzw. budżety obywatelskie, w ramach których pewna pula środków, które znajdują się w dyspozycji gmin, jest przekierowywana na cele wyznaczone bezpośrednio przez podatników biorących udział w głosowaniu nad różnymi projektami, mającymi szansę na realizację dzięki lokalnym środkom budżetowym.

Łatwo sprawdzisz kształt budżetu Mrągowa

W tym roku podatnicy, którzy uiszczają podatki w Mrągowie mogą w bardzo łatwy sposób dowiedzieć się jak prezentuje się aktualny budżet miasta.

Wystarczy wejść na specjalnie przygotowaną stronę internetową: Nacoidamojepieniadze.pl. Tam znajdziesz m.in. zakładkę, która bezpośrednio zaprowadzi Cię do informacji szczegółowych związanych z budżetem na 2022 rok.

Strona graficzna serwisu pozwala łatwo określić, jakie kwoty są przeznaczane na poszczególne sektory życia miasta, a więc np. na: edukację, na komunikację, pomoc społeczną czy też inwestycje.

Z serwisu dowiemy się także jak wyglądają aktualne „liczby” opisujące inne kwestie ważne dla życia mieszkańców. Poznamy choćby aktualny stan zamieszkania miasta Mrągowa. W roku 2022 w mieście żyje 20 240 osób.

Dochody w ramach aktualnego budżetu ukształtowały się na poziomie niemal 107 tys zł. Podatek od osób fizycznych wyniósł 19 procent sumy wszystkich dochodów.

Niemal taki sam procent miasto otrzymuje z subwencji, najwięcej środków Mrągowo uzyskuje z dotacji (28,5 proc.)., ważną pozycją w budżecie miasta są też podatki od nieruchomości (ponad 14 proc.).