Mrągowo przyjazne owadom

Nadeszła wiosna, a wraz z nią porządki i przygotowania do lata. Nie inaczej jest w Mrągowie, w którym, podobnie jak w innych polskich miastach pojawiły się charakterystyczne budki, czyli hotele dla owadów.

Obecnie można je już zauważyć w pięciu miejscach w mieście, m.in. na osiedlu Grunwaldzkim, w Parku Lotników, czy też w kolejnym parku – im. Generała Władysława Sikorskiego.

Budki, w których, jak mają nadzieję władze miejskie, pożyteczne dla środowiska naturalnego owady, znajdą swoją bezpieczną przystań, zamontowano w miejscach, które powinny im sprzyjać.

Takie inwestycje są często realizowane w ramach prac rewitalizacyjnych parków i zieleńców miejskich – tak jest również w Mrągowie.

W ostatnich latach wiele środowisk aktywnych na polu ekologii zwraca uwagę na konieczność stworzenia różnym gatunkom roślin i zwierząt naturalnych rezerwuarów, sprzyjających ich rozwojowi, nawet na terenie miast i to niekoniecznie tych największych.

Mrągowo, które znajduje się w pięknej otulinie natury, tym bardziej jest predystynowane do tego, żeby takie akcje podejmować, co też właśnie ma miejsce.

Dla pszczół i innych pożytecznych owadów

Dynamiczna urbanizacja oraz masowa produkcja rolna spowodowały, że znacząco zmniejsza się zasięg obszarów naturalnego występowania wielu gatunków owadów, w tym również takich, które określamy mianem pożytecznych.

Zaliczają się do nich np. pszczoły czy trzmiele oraz inne gatunki, które już zaczęły sezon intensywnych prac, czyli zapylania. Bez ich aktywności – i nie jest to przesadą – życie na Ziemi czeka zagłada, zerwany zostanie naturalny łańcuch zależności ekologicznych, czego efektem może być nawet głód.

Zmarnowaliśmy jako ludzkość wiele czasu nie zauważając tego problemu i koncentrując się na rozszerzaniu areału upraw, które nie sprzyjają rozwojowi pożytecznych owadów. Ich populacja radykalnie się kurczy, dlatego w ostatnim czasie prowadzonych jest wiele inicjatyw, które mają doprowadzić do zahamowania niekorzystnych zmian w ekosystemie.

W miastach tworzone są np. łąki, gdzie sieje się kwiaty typowe dla naturalnych miejsc występowania owadów, mini-łączki tworzone są nawet na dachach przystanków autobusowych.

Coraz częściej instalowane są również budki i hoteliki dla owadów, które stwarzają im optymalne warunki do rozwoju i bytowania.