Świętowanie 90. urodzin Pani Zofii Kawki odbywało się w towarzystwie Tadeusza Łapki, zastępcy burmistrza, oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) – Moniki Oleszkiewicz. Zofia Kawka, obecnie rezydująca w Mrągowie, przyszła na świat w Warszawie. Jej edukacyjną ścieżkę zakończyło zdobycie dyplomu studiów pedagogicznych, a następnie poświęciła swój dorosły żywot pracy jako nauczycielka.

Pierwsze lata życia Zofii Kawki, która urodziła się w 1934 roku, upłynęły w stolicy Polski, Warszawie. Jej beztroskie dzieciństwo nagle zostało przerwane przez wybuch II Wojny Światowej. „Adolf zniszczył wszystko. Mój ojciec natychmiast musiał zgłosić się do wojska, a ja byłem zmuszony uciekać wraz z moją matką, rodzeństwem i wielu innymi mieszkańcami Warszawy. Uciekaliśmy wszyscy razem, gdziekolwiek mogliśmy. Pamiętam, jak biegliśmy dużą drogą, a niemieckie samoloty ciągle nad nami latały, siejąc śmierć. Tego typu doświadczenia nigdy nie znikają z pamięci”, – opowiadała z wzruszeniem Zofia podczas swojego jubileuszu.

W czasie wojny, Zofia Kawka i jej rodzina znaleźli schronienie na wsi, u babci, niedaleko Warszawy. Tam uczęszczała do szkoły podstawowej w Pomiechówku. Następnie kontynuowała edukację w liceum w Płońsku. Po ukończeniu liceum, powróciła do Warszawy, gdzie z powodzeniem kończy studia pedagogiczne. „Specjalizowałam się w nauczaniu początkowym, dla klas od 1 do 4” – wyjaśnia Zofia. – „W 1970 roku, za namową mojego męża, przeniosłam się do Kosewa. Tam rozpoczęłam pracę jako nauczycielka w szkole podstawowej. Pracowałam jako pedagog aż do momentu przejścia na emeryturę.”