Nadchodzi zmiana, na którą mieszkańcy Mrągowa długo czekali. Rynkowy plac, czyli lokalne targowisko miejskie, przejdzie gruntowną modernizację. Oficjalna umowa z firmą odpowiedzialną za realizację projektu została już podpisana przez władze miasta, co sygnalizuje bliski start prac remontowych. Celem tej inwestycji jest nie tylko ulepszenie warunków dla sprzedających, ale także podniesienie poziomu komfortu dla wszystkich klientów.

Planowane prace modernizacyjne są rozległe i będą obejmować różne aspekty infrastruktury targowiska. Wśród nich znajduje się budowa nowej hali targowej, fontanny ulicznej oraz ogrodzenia. Dodatkowo przewidziano utworzenie parkingu i trasy komunikacyjnej. Projekt uwzględnia również budowę i renowację infrastruktury technicznej, aranżację terenu oraz naprawę obecnie istniejącego toalety publicznej. Stanisław Bułajewski, rzecznik władz miejskich, podkreśla, że cały proces będzie realizowany etapowo i zgodnie z uwagami i potrzebami sprzedawców korzystających z miejsca.

Prace remontowe są szacowane na czas 16 miesięcy, co oznacza, że przewidywany termin zakończenia prac to środek 2025 roku. Projekt realizowany będzie we współpracy z Zakładem Usługowo-Handlowym Frontom, firmą, która wygrała przetarg na wykonawstwo zadania. Łączny koszt modernizacji targowiska w Mrągowie wyniesie prawie 4,2 mln zł. W ramach III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, miasto pozyskało dofinansowanie na ten cel w wysokości blisko 2,5 mln zł.