Planuje się, że miasta mazurskie będą coraz częściej korzystać z funduszy dostępnych z różnych programów, aby poprawić i uporządkować swoje miejskie obszary. Mrągowo jest jednym z tych miast, które planują gruntowną modernizację swojego miejskiego targowiska. Prace mają zakończyć się w 2025 roku.

Szereg zmian czeka na targowisko w Mrągowie. Dnia 9 lutego burmistrz tego urokliwego miasteczka, Stanisław Bułajewski, podpisał oficjalną umowę na przeprowadzenie prac renowacyjnych na miejscowym rynku w siedzibie Urzędu Miejskiego.

– Jest to inwestycja, na którą od dawna czekaliśmy – wyjaśnia Stanisław Bułajewski. – Prace będą realizowane stopniowo, po wcześniejszych konsultacjach z kupcami działającymi na rynku. Szanujemy naszych handlarzy i pragniemy poprawić ich warunki pracy, a tym samym zapewnić komfortowe warunki dla klientów targowiska.

Planowane inwestycje obejmują przede wszystkim budowę hali targowej, fontanny miejskiej, ogrodzenia oraz parkingów z drogami dojazdowymi. Planowane są również prace związane z budową i przebudową infrastruktury technicznej, zagospodarowaniem terenu oraz remontem istniejących toalet publicznych. Zakład Usługowo Handlowy Frontom został wybrany do realizacji tych prac. Przewidywany czas trwania prac wynosi 16 miesięcy, a ich zakończenie jest planowane na połowę 2025 roku.

Koszt modernizacji targowiska w Mrągowie wyniesie prawie 4,2 miliona złotych. Miasto uzyskało dofinansowanie na poziomie prawie 2,5 miliona złotych w ramach III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.