Szybki postęp prac

W Mrągowie zakończono pierwszy etap projektu zakładającego rozbudowę i modernizację kanalizacji deszczowej – jednocześnie przystąpiono do etapu drugiego. Dzięki szybkiemu postępowi prac już niedługo miasto będzie dysponowało nowoczesną i wydajniejszą siecią kanalizacji deszczowej, bazującej na wysokiej jakości kolektorach.

W październiku zakończono z powodzeniem prace składające się na pierwszy etap modernizacji kanalizacji. Zainstalowano m.in. nowe kolektory deszczowe oraz oddano do użytku wyremontowany odcinek jednej z ulic prowadzących do placu budowy.

Już od 12 października przekazano kolejny obszar do prac w ramach drugiego etapu tej ważnej miejskiej inwestycji.

Modernizacja i przebudowa kolektorów była konieczna ze względu na coraz gorszy stan techniczny kanalizacji deszczowej w Mrągowie. Nowe kolektory charakteryzują się m.in. większą trwałością oraz zwiększoną wydajnością i przepustowością.

Drugi etap inwestycji

W ramach drugiego etapu prac powstaną oraz zostaną przebudowane kolejne główne kolektory deszczowe w mieście. Ta część projektu zakłada m.in. konieczność zamontowania podziemnych zbiorników retencyjnych.

Ważną częścią prac jest również budowa odcinka towarzyszącego jednemu z kolektorów. Warto także wspomnieć o budowie specjalnego zbiornika, który będzie jednocześnie pełnił funkcję ekologicznej oczyszczalni ścieków. Prace już ruszają. Ich łączny koszt przekracza siedem milionów złotych. Wykonawcą jest jedna z lokalnych, mrągowskich firm.

Projekt modernizacji i budowy sieci kanalizacji deszczowej w Mrągowie jest przedsięwzięciem kompleksowym, dlatego ma znaczenie nie tylko ściśle techniczne, ekonomiczne i ekologiczne, ale również edukacyjne.

Na tym etapie prac wykonany zostanie także wodny plac zabaw. Zaplanowano też stworzenie ścieżki edukacyjnej.

Więcej informacji na temat inwestycji można znaleźć m.in. na stronie internetowej Miasta Mrągowa.