Nowa edycja Inicjatywy Lokalnej – Pomysłowe Mrągowo

Inicjatywa Lokalna – Pomysłowe Mrągowo cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców miasta, którzy podchodzą do niej aktywnie i proponują wiele atrakcyjnych projektów skierowanych do całej społeczności miasta. Co najważniejsze – pomysły te mają szansę na otrzymanie dofinansowania i tym samym realizację.

Poprzednie edycja pokazały, że w społeczeństwie Mrągowa jest duży potencjał i spore zaangażowanie w sprawy lokalne – czego wyrazem są właśnie podejmowane przez różne środowiska inicjatywy.

W roku 2022 przygotowano nowy regulamin programu, który obecnie przedstawiono do konsultacji społecznych. Głos na temat wszystkich kwestii regulaminowych można zabrać od 8 lutego br. Procedura konsultacji będzie aktywna przez dwa tygodnie. Później dokument wejdzie w życie.

Idea partnerskiej współpracy między władzami Mrągowa i jego mieszkańcami sprawdziła się, przyniosła wiele pozytywnych rozwiązań służących różnym grupom mieszkańców i przedsięwzięcie będzie kontynuowane. Obecna edycja programu jest już trzecią.

Partycypacja społeczna – to ma sens!

Bezpośrednie uczestniczenie mieszkańców miasta w tworzeniu, finansowaniu i finalizowaniu cennych inicjatyw lokalnych pozwala praktycznie decydować o tym, co dzieje się w Mrągowie.

Efekty współpracy są widoczne, można je zweryfikować i ocenić. Doświadczenie ubiegłych dwóch lat wskazuje, że takie inicjatywy warto podejmować i realizować.

Tylko w 2021 roku ok. dwadzieścia projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Inicjatywy Lokalnej – Pomysłowe Mrągowo zostało sfinansowanych ze środków samorządowych.

Aby inicjatywa była jeszcze bardziej efektywna, postanowiono stworzyć nowy regulamin – wraz z mieszkańcami Mrągowa.

Proponowany tekst regulaminu opublikowano w serwisie internetowym miasta.

Czy inicjatywy lokalne mają sens? Nie tylko przykład Mrągowa, ale również m.in. Komarowa pokazuje, że zdecydowanie tak.