Inwestycja poprawi jakość wody

Już niedługo kolejni mieszkańcy gminy Mrągowo będą się mogli cieszyć łatwym dostępem do wodociągów. Powstanie kilkanaście kilometrów sieci wodociągowej. To nie wszystko – zaplanowano również prace mające na celu podwyższenie standardu infrastruktury wodociągowej, dzięki czemu zwiększone zostanie ciśnienie wody.

Na nieodpowiedni stan ciśnienia, a tym samym problemy z komfortowym korzystaniem z sieci skarżyli się mieszkańcy niektórych rejonów miasta i okolic.

Ciśnienie będzie wykazywało lepsze parametry dzięki budowie nowoczesnych stacji podwyższania ciśnienia. Zgodnie z harmonogramem prac, które niedługo będą rozpoczęte – powstać ma dwie takie stacje.

Gdzie dokładnie wytyczono nową infrastrukturę sieci? Przebiegać ona będzie między Mrągowem i trzema kolejnymi miejscowościami znajdującymi się w Gminie Mrągowo. Są to: Popów Salęcki, Szestno oraz Wyszembork. Dodatkowo – nowa sieć ma również poprawić pobór wody w okolicy Wyszemborka, gdzie obecnie działa stacja hydroforowa.

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej

W ramach najnowszego projektu, który niedługo przejdzie do fazy realizacji zbudowane zostaną nie tylko kilometry sieci wodociągowej, ale powstaną również dodatkowe elementy tej ważnej infrastruktury technicznej, zaplanowano także rozbudowę wodociągów i budowę stacji podwyższania ciśnienia.

Tak duże i kosztowne inwestycje nie mogłyby zostać sprawnie i szybko wykonane bez istotnego wsparcia finansowego z budżetu państwowego.

Projekt Gminy Mrągowo uzyskał aprobatę i tym samym sporą pulę środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. To niebagatelna kwota pięciu milionów 225 tysięcy złotych. Gmina na realizację tego celu wyasygnowała także istotne środki w wysokości ponad dwóch milionów stu pięćdziesięciu jeden tysięcy złotych.

Inwestycja ma zostać ukończona w ostatnim kwartale przyszłego roku.