Podczas gromkich oklasków oraz chóralnego odśpiewania „Sto lat”, goście Heleny Nikicionek świętowali jubileuszowych 100 urodzin seniora. Wydarzenie to, znaczące dla pani Heleny, miało miejsce 7 marca i zgromadziło zarówno bliską rodzinę, jak i przedstawicieli lokalnych władz miasta Mrągowo, w tym głowę miasta – Burmistrza Stanisława Bułajewskiego.

Urodzona w Wilnie w 1924 roku, Helena Nikicionek doświadczyła surowości czasów wojennych. W 1945 roku zasiedliła się w Mrągowie. Pani Helena z sentymentem przypomniała moment kiedy to ona i jej rodzina byli zmuszeni do relokacji z Kresów Wschodnich podczas akcji wysiedleńczej Polaków. Ich podróż do Mrągowa trwała dwa tygodnie, a odbywała się w wagonie kolejowym, który wcześniej przewoził węgiel.

Pracując nad jeziorem Czos, pani Helena zdobywała swoje utrzymanie pracując w lokalnej pralni. Przez pewien czas pełniła również obowiązki opiekunki w Domu Dziecka. Matka dwójki dzieci, babcia pięciorga wnuków i prababcia, wyznała z nostalgią jak szybko minęły jej lata. Wyraziła swoją radość i wdzięczność za to, że mogła dożyć tak pokaźnego wieku.