Kolejne „serce” wesprze dzieci z Mrągowa

Tych szczególnych serc przybywa sukcesywnie w całej Polsce. W Mrągowie 24 sierpnia 2021 zainstalowano drugie serce-pojemnik o charakterystycznym kształcie, które zapewne jest już kojarzone z akcją zbierania nakrętek plastikowych. Nakrętki można wrzucać do takiego serca, następnie są one sprzedawane, a środki pozyskane ze sprzedaży zasilają budżety organizacji charytatywnych, które wspierają różne osoby, np. chore dzieci, seniorów, czy hospicja.

W Mrągowie środki są rozdysponowywane na potrzeby chorujących dzieci. Pierwsze serce postawiono w 2020 roku przy Mrągowskim Centrum Kultury i Turystyki. Realizację projektu wziął na siebie Referat ds. Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Dzięki zawartej umowie z Fundacją Fructus, to właśnie ona stała się podmiotem odpowiedzialnym za opróżnianie pojemnika, a następnie przekazywanie środków ze sprzedaży nakrętek na potrzeby chorych dzieci – np. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Cel projektu

Od kilku dni w Mrągowie „działa” już drugie serce. Pojemnik na miejsce dostarczyła Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Nakrętki, które już trafiają do nowego pojemnika, również wesprą małych podopiecznych Fundacji Fructus.

Charakterystyczny kształt pojemnika przypomina o akcji, a zwiększający się „stan” nakrętek z pewnością ma moc oddziaływania na wyobraźnię mieszkańców miasta, co przekłada się na chęć podjęcia tego niewielkiego trudu i zdecydowania się na zbieranie nakrętek.

W czasach, gdy przyzwyczajeni jesteśmy do segregowania odpadów – nie jest to szczególnie trudne. Gdy akcje podobnego typu ruszały w Polsce, a było to nawet kilkanaście lat temu, nie było to tak oczywiste, a mimo to cieszyły się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród dzieci szkolnych.

Zbieraniem nakrętek zajmowały się całe klasy, środki z ich sprzedaży zawsze wspierały różne cele charytatywne.

Teraz segregacja jest o wiele łatwiejsza, wystarczy nieco konsekwencji i w każdym domu można pozyskać bardzo duże ilości plastikowych nakrętek i następnie po prostu wyrzucić do jednego z dwóch serc, znajdujących się w często odwiedzanych punktach miasta.

Pomaganie może być proste i co najważniejsze – skuteczne!