Skorzystaj z pomocy specjalistów!

Ostatnie lata nie należą do najłatwiejszych, zarówno w życiu prywatnym, jak i społecznym. Sytuacja związana z pandemią wywołała u wielu osób permanentny stres, a co za tym idzie również depresję i fobie. Problemy natury psychicznej nie pozwalają normalnie funkcjonować wielu osobom, niezależnie od wieku.

Najbardziej zagrożone są dzieci i młodzież. Młodzi ludzie dwa lata temu zostali „wyrwani” z dotychczas znanego porządku funkcjonowania w społeczeństwie. Nie wszyscy dali sobie radę w warunkach nauczania zdalnego. Nie chodzi tu jedynie o wyniki w nauce, ale również, a może przede wszystkim o normalne, codzienne funkcjonowanie.

Przedłużający się stres, niepewność jutra, pogłębiający się chaos, a do tego coraz gorsze warunki finansowe w wielu domach potęgują problemy, rodzą też sytuacje konfliktowe.

W ostatnim roku, niestety, odnotowano też więcej prób samobójczych młodych ludzi.

Specjaliści nie nadążają ze świadczeniem pomocy, dlatego możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa, zarówno psychologicznego, jak i prawnego, jest bardzo istotnym ułatwieniem dla wielu osób.

Usługi psychologiczne i prawne

W związku z nasilającymi się problemami psychologicznymi zdecydowano, że od nowego roku, czyli już od stycznia br. w Mrągowie świadczona będzie bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna dla mieszkańców.

W miejskim Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym odbywają się dyżury specjalistów, którzy świadczą profesjonalną pomoc osobom zmagającym się z różnymi problemami. Są to nie tylko porady, ale również możliwość uczestniczenia w grupach wsparcia i korzystania z terapii.

Przykładowo – uruchomiono grupę wsparcia dla ofiar przemocy, zajęcia terapeutyczne radzenia sobie z agresją i złością oraz zajęcia dla osób zmagających się z alkoholizmem.

Prowadzone są także dyżury konsultacyjne i informacyjne dla osób, w których rodzinach występuje problem narkomanii. Bezpłatna pomoc psychologiczna obejmuje też  pomoc psychologiczną dla osób, których dotyczy przemoc domowa.

Bezpłatna pomoc świadczona dla mieszkańców Mrągowa obejmuje również pomoc prawną.

Więcej informacji – m.in. w serwisie internetowym Miasta Mrągowa.