Sejm przyjął specustawę, która ma potencjał przyspieszyć budowę drogi S16, poprzez uznanie ją za drogę rokadową, kluczową dla bezpieczeństwa narodowego. Ta decyzja może istotnie przyczynić się do uproszczenia i przyspieszenia procedur związanych z realizacją tego przedsięwzięcia.

Kluczowy moment w procesie planowania budowy drogi S16 nastąpił, gdy Sejm przyjął ustawę dotyczącą udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, partycypacji społecznej w kwestiach ekologicznych, a także ocen oddziaływania na środowisko oraz innych powiązanych zagadnień. Obecnie ustawa czeka jedynie na podpis prezydenta.

Co dokładnie reguluje ta ustawa? Przede wszystkim umożliwia ona szybszą realizację inwestycji o charakterze strategicznym. W przepisach zawarto założenie, że dla niektórych wybranych przedsięwzięć nie będzie konieczne uzyskiwanie decyzji środowiskowych. Zamiast tego, wystarczy postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, które nie podlega odwołaniu. To Rada Ministrów będzie decydować, które inwestycje mają status strategiczny.

Ustalenie S16 jako drogi strategicznej pozwoliłoby na zakończenie wszelkich procedur związanych z kwestiami ekologicznymi i ogłoszenie przetargu na budowę tej arterii komunikacyjnej według wcześniej wybranego projektu.

Norbert Maliszewski, minister w kancelarii premiera, podczas wspólnej konferencji z senator Małgorzatą Kopiczko i posłem Jerzym Małeckim, stwierdził: „Specustawa daje możliwość realizowania tej inwestycji z uproszczeniem procedur. Mamy wojnę w Ukrainie… to wymaga podejmowania historycznych decyzji i taką decyzją jest budowa S16 jako drogi rokadowej, czyli takiej, którą będzie można wykorzystać do przemieszczenia wojska”.