Zespół specjalistów od infrastruktury drogowej przystąpił do oceny zgłoszonych ofert na modernizację dwóch odcinków drogi ekspresowej S16, prowadzącej od Olsztyna do Biskupca. Plany związane z dalszym ciągiem ekspresówki, rozciągającym się między Mrągowem a Ełkiem, pozostają na razie niejasne. Wiadomo jedynie, że drogowcy zamierzają zabiegać o dodatkowe fundusze na realizację tych inwestycji.

Liczba firm, które wyraziły chęć podjęcia się realizacji dwóch kontraktów na rozbudowę drogi do standardu dwujezdniowej, wynosi dziewięć. Rozpatrywane są łącznie 16 ofert, co wynika z faktu, iż niektóre firmy zgłosiły swoje propozycje zarówno na pierwszy, jak i drugi z projektów.

Wśród ofert dotyczących rozbudowy odcinka Olsztyn Wschód – Barczewo o długości 11,4 km znalazło się 9 propozycji. Najkorzystniejszą cenowo ofertę, wynoszącą 445,5 mln zł, przedstawiło konsorcjum składające się z firm Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal mających siedziby w Warszawie oraz Mosty Łódź. Z drugiej strony skali, najbardziej kosztowna propozycja opiewała na kwotę 767,6 mln zł.

Kolejny odcinek – Barczewo – Biskupiec o długości 18,2 km – zgromadził 7 ofert. Najtańszą opcję, za kwotę 444,7 mln zł, zaproponowało konsorcjum firm Kobylarnia z Brzozy i Stecol z Tianjin w Chinach. Tymczasem najdroższa oferta pochodziła od firmy Unibep z Bielska Podlaskiego i wynosiła 598,5 mln zł.

W obu przypadkach stwierdzono jednak, że nawet najtańsze oferty znacznie przekraczają budżet przygotowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na te dwa projekty. Drogowcy początkowo zaplanowali przeznaczyć na pierwsze zadanie 390,5 mln zł, a na drugie – 381,4 mln zł.