Kiedy pojedziemy z Mrągowa do Ełku?

Droga ekspresowa S16, która m.in. połączyłaby Mrągowo i Ełk jest w trakcie realizacji… Tak jest już od kilkunastu lat, jeśli wziąć pod uwagę jako początek tej inwestycji rok 2007, kiedy pojawił się pierwszy wariant jej trasy. W kolejnych latach pojawiały się nowe propozycje.

Trwały też na różnych etapach prace przygotowawcze do realizacji tej ważnej dla regionu i transportu trasy. Ostatecznie wariantów pojawiło się kilkadziesiąt. Dwa lata później powstało studium drogi (zawierające specyfikacje techniczne, ekonomiczne oraz środowiskowe).

Prace przygotowawcze do samej realizacji projektu rozpoczęły się dwanaście lat temu. Wzięto wówczas pod uwagę kilka z kilkudziesięciu wcześniej przygotowanych wariantów.

Niestety, kilka lat temu doszło do wstrzymania biegu dalszych prac w związku z brakiem odpowiednich środków finansowych na realizację inwestycji. Prace projektowe zostały wstrzymane.

Dzisiejszy cykl prac rozpoczął się pod koniec 2015 roku, w związku z wejściem w życie zmiany przepisów dotyczących sieci autostrad oraz dróg ekspresowych. Kolejne studium powstało dwa lata później i zawierało dodatkowe elementy w porównaniu z poprzednim studium.

W ostatnich latach miały miejsce wydarzenia, które nadały bieg dzisiejszemu stanowi inwestycji.

Petycja zatrzyma realizację prac?

Pod koniec 2020 roku środowiska ekologiczne złożyły do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie petycję związaną z planowanym przebiegiem nowej drogi. Według organizacji, które ją wystosowały obecny przebieg trasy nie zabezpiecza cennych przyrodniczo terenów.

Pojawiła się też propozycja alternatywnego wytyczenia drogi. Czy jest ona możliwa do zaakceptowania, przede wszystkim ze względów technicznych i ekonomicznych?

Kwestia ta może się okazać, jak w wielu podobnych przypadkach, dyskusyjna – inny przebieg trasy nie zawsze zagwarantuje jej rentowność i cel budowy jej w np. w takich miejscach, które nie będą się znajdowały na terenach wzmożonego ruchu.

Budowa drogi, na którą nie ma większego zapotrzebowania z pewnością nie byłaby działaniem pragmatycznym. Rozpatrzenie propozycji środowisk ekologicznych zapewne przedłuży procedury związane z realizacją inwestycji. Trudno dziś stwierdzić jak zostaną rozwiązane kwestie sporne.

Więcej informacji przydatnych dla kierowców znajdziesz w serwisie NaDrogach.pl.