Prawie 80-letnia instytucja, jaką jest Cech Rzemiosł Różnych w Mrągowie, ma na swoim koncie 45 różnorodnych zakładów rzemieślniczych. Ta organizacja nie tylko zrzesza te zakłady, ale również prowadzi edukację dla młodzieży, dając im możliwość praktycznej nauki zawodu. Działalność Cechu nie ogranicza się jedynie do mediacji w składaniu umów o praktykę zawodową, ale rozciąga się również na nadzór pedagogiczny oraz organizację kursów i szkoleń bhp oraz p.poż.

14 czerwca tego roku, Cech Rzemiosł Różnych zorganizował „Galę Mistrzów”. Wydarzenie to miało na celu uhonorowanie tych, którzy przyczynili się do promowania rzemiosła i byli aktywnymi członkami tej instytucji od wielu lat. Wśród wyróżnionych znaleźli się Mieczysław Kozak, który świętował 55 lat działalności, Józef Łuński, obchodzący 50-lecie działalności, Jerzy Leński z 45-letnim stażem, Krzysztof Węglewski i Stanisław Brodowski, obaj z 40-letnim stażem oraz Jan Bierycki, który jest członkiem Cechu od 30 lat.

Mieczysław Kozak i Stanisław Brodowski zostali dodatkowo uhonorowani Srebrnym Medalem za Zasługi dla Rzemiosła Warmii i Mazur. Inną nagrodą, Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla Rzemiosła Polskiego, został wyróżniony Bogdan Głosek.

Koszt organizacji „Gali Mistrzów” został pokryty ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, jako część rządowego programu „Polski Inkubator Rzemiosła” na lata 2021-2030. Dodatkowo wydarzenie połączyło się z corocznym Walnym Zgromadzeniem Członków Cechu, co umożliwiło jeszcze bliższe spotkanie członków tej szlachetnej instytucji rzemieślniczej.