Zaczynamy 12 lutego 2024 roku – taką datę ustalono na rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu Regulaminu Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025. W tym procesie mieszkańcy miasta będą mieli okazję przekazać swoje uwagi i sugestie, a termin zgłaszania opinii ustalono na dwa tygodnie i zakończy się on 26 lutego.

Mrągowski Budżet Obywatelski to inicjatywa, która daje możliwość mieszkańcom tego miasta nie tylko zgłaszania własnych projektów, ale również decydowania o tym, które z nich zostaną zaimplementowane. To mieszkańcy mają prawo głosu i decydują, które pomysły zostaną wprowadzone w życie. Wytyczne i ramy funkcjonowania MBO są zawarte w specjalnym regulaminie.

Wzywamy mieszkańców Mrągowa do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych – wasze opinie są istotne. Zachęcamy do wyrażania swoich poglądów na temat regulaminu i cieszymy się na wasz udział w dialogu społecznym.