Jako że nasza codzienność coraz częściej przenosi się do sfery internetowej, kwestia bezpieczeństwa w sieci nabiera niebywałego znaczenia. Stąd też znaczenie obchodów takich jak Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), które zwracają uwagę na ten istotny problem.

Tegoroczne obchody DBI zaplanowane są na 6 lutego 2024 roku i będą miały miejsce w wielu krajach na świecie. Początki tej inicjatywy sięgają działań Komisji Europejskiej, która wprowadziła Dzień Bezpiecznego Internetu w ramach programu „Safer Internet”. Głównym celem takiej inicjatywy jest promowanie działań zapewniających bezpieczne korzystanie z zasobów sieciowych przez dzieci i młodzież, edukowanie rodziców, pedagogów i nauczycieli na temat problemów związanych z bezpieczeństwem online oraz propagowanie pozytywnych aspektów korzystania z Internetu.

W Polsce za organizację Dnia Bezpiecznego Internetu odpowiedzialne jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). Instytucje tworzące to centrum, czyli państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, każdego roku mobilizują różne podmioty do prowadzenia lokalnych inicjatyw promujących bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników Internetu, zwłaszcza w lutym.

Policjanci z Warmii i Mazur również angażują się w działania na rzecz cyberbezpieczeństwa. W ramach swoich obowiązków związanych z profilaktyką społeczną, spotykają się z seniorami, dziećmi, młodzieżą, rodzicami oraz pedagogami, informując o zagrożeniach płynących z korzystania z Internetu.