Ruch protestacyjny, który zawiązał się w miejscowościach Ryń i Mrągowo, skupił swoje siły przed budynkiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wszystko to z powodu niezadowolenia z planowanej zmiany trasy drogi S16 na inny, kontrowersyjny wariant.

Planowany Wariant B, który jest rekomendowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, przewiduje przebieg drogi przez teren Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo. Obszar ten powstał z myślą o ochronie unikalnej i zagrożonej populacji żółwia błotnego, co przyczyniło się do powstania alternatywnego pomysłu – realizacji wariantu C, który ma przebiegać bliżej miejscowości Ryn.

Jednak Edward Waśkiewicz, który stoi na czele Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu Ziemi Mrągowskiej i Ryńskiej, podnosi kwestię potencjalnej szkody dla innych cennych ekosystemów wynikającej z tej propozycji. Zwraca uwagę na fakt, że tereny zamieszkane przez żółwie błotne obejmują także obszary wokół jeziora Juksty, gdzie granice obszaru Natura 2000 zostały już ustalone. Waśkiewicz podkreśla, że populacja żółwi błotnych nie ogranicza się jedynie do tego obszaru i można spotkać te gatunki również poza jego granicami.