Szlak Wielkich Jezior – Mazurskie Morze

Mazurskie Morze – ta nazwa istnieje już od pewnego czasu w świadomości mieszkańców Mazur i licznych turystów, uwielbiających Mazury. To nazwa Szlaku Wielkich Jezior, które są coraz bardziej „dostępne” drogą wodną, dzięki połączeniu kanałowemu.

Między niektórymi z jezior istnieją już kanały, ale ambicją samorządowców z mazurskich gmin jest znaczne rozszerzenie tej szczególnej drogi wodnej i utworzenie Pętli Mazurskiej, co będzie się wiązało z koniecznością wybudowania dwóch tuneli.

Koszt inwestycji szacuje się na niemal 170 milionów złotych, z czego zdecydowana większość środków zostanie przeznaczona na wytyczenie tuneli, które ze względu na ukształtowanie terenu będą niezbędne w dwóch miejscach, a konkretnie wzniesieniu, które oddziela jezioro Tyrkło i Buwełno.

Dzięki temu możliwe będzie połączenie kilku jezior, które tym samym wejdą w skład Mazurskiego Morza.

Budowa pętli jest dość złożonym projektem, który będzie wymagał ingerencji w już istniejącą infrastrukturę, np. konieczne będzie zbudowanie dodatkowego kanału między Buwełnem i Wojnowem, niezbędna będzie także przebudowa znajdującego się niedaleko mostu.

Kompleksowy plan infrastrukturalny

Projekt utworzenia szlaku ma charakter kompleksowy, dotyczy nie tylko samej drogi wodnej, ale również elementów dodatkowych, które zwiększą i tak już dużą atrakcyjność całego terenu. Planowane jest m.in. zbudowanie mariny oraz miejsc, z których z łatwością mogliby skorzystać zarówno piesi, jak i rowerzyści.

W chwili obecnej inicjatorzy projektu skupiają się jednak przede wszystkim na głównej osi planu, czyli przedłużeniu i połączeniu już istniejących szlaków wodnych między jeziorami. Obecnie Szlak Wielkich Jezior Mazurskich wiedzie od Węgorzewa do Pisza, liczy sobie nieco więcej niż sto kilometrów. Połączenie za pomocą kanałów kolejnych jezior pozwoli stworzyć pętlę, dostępną również od  wschodu.

Inwestycja planowana jest od dawna. Jej realizacja znacząco zwiększy potencjał turystyczny Mazur. Taka droga wodna jak Pętla Mazurska będzie ewenementem, co najmniej na skalę europejską. Jeśli nic się nie zmieni w już wykonanych analizach i planach, można będzie liczyć, że projekt zostanie zrealizowany w perspektywie kilku lat.

Interesujesz się inwestycjami i nowościami w polskiej turystyce? Warto poznać dobrą stronę Polski.