Podczas spotkania z udziałem kierownictwa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, gen. bryg. SG Tomasz Zybiński, pełniący obowiązki Komendanta W-MOSG, powitał osobę nowo powołaną na stanowisko Zastępcy Komendanta ds. logistycznych.

Od 11 grudnia ma zaszczyt pełnić funkcję Zastępcy Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk. SG Wojciech Niewulis, z nominacją wręczoną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, gen. dyw. SG Tomasza Pragę.

Ppłk SG Wojciech Niewulis swoją karierę rozpoczął w 1997 roku, służąc w Ministerstwie Obrony Narodowej. W 2005 roku został przeniesiony do Straży Granicznej, a od 2006 roku sprawował różne funkcje na stanowiskach służbowych w Wydziale Łączności i Informatyki W-MOSG.

Jego dalsza kariera rozwijała się w 2015 roku, gdy objął rolę Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki, której obowiązki do tej pory nadal pełnił.

Na przestrzeni lat służby, ppłk SG Wojciech Niewulis był wielokrotnie nagradzany za swoje dedykowane zaangażowanie i profesjonalizm w pracy. Jego zasługi zostały docenione m.in. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Srebrnym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej.