Widmo długo oczekiwanej poprawy infrastruktury sportowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie oraz lokalnej społeczności zaczyna nabierać kształtów. Wydaje się, że zakończyło się już czekanie na nowy obiekt sportowy, który ma powstać przy ulicy Bohaterów Warszawy, dzięki temu, że samorząd miejski uzyskał dofinansowanie.

Przełom nastąpił 21 września, kiedy to Olga Semeniuk-Patkowska, pełniąca funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, przekazała samorządowi obietnicę wsparcia finansowego na poziomie 2,5 miliona złotych. Obiecane środki pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – PGR i mają służyć do budowy kompleksu boisk.

Olga Semeniuk-Patkowska podkreśliła wagę inwestycji oraz jej znaczenie dla aktywizacji młodzieży w rozmowie z miejscową gazetą. Zauważyła również, że wkład finansowy jest wynikiem owocnej współpracy między samorządem a rządem. Sekretarz stanu zwróciła uwagę na konieczność podkreślenia roli sportu, który stanowi wizytówkę dla miasta. Wspomniała o innych miejscowościach, takich jak Dywity czy Nidzica, gdzie również przekazywała fundusze na rozwój sportu szkolnego w ramach Polski Sportowej czy Programu Olimpia. Wyraziła przy tym nadzieję, że aktywność sportowa będzie nie tylko stałym elementem życia młodzieży, ale także przyczyni się do ożywienia całego regionu.