Planowane jest ustanowienie centrum edukacyjnego, które będzie skupiało się na właściwych nawykach żywieniowych i unikaniu marnotrawstwa żywności. To przedsięwzięcie jest planowane przez Bank Żywności z Olsztyna, a lokalizacja, która została wybrana to Dłużec, wieś położona w gminie Piecki.

Umowa wynajmu budynku, który wcześniej służył jako szkoła, na okres 30 lat została podpisana kilka dni temu pomiędzy Bankiem Żywności a lokalnymi władzami. Jest wiele pomysłów na to, jak wykorzystać ten obiekt do celów edukacyjnych, poczynając od organizowania kolonii edukacyjnych dla dzieci, a kończąc na warsztatach dotyczących segregacji odpadów dla całych rodzin.

Marek Borowski, dyrektor Banku Żywności w Olsztynie, podkreślił zaangażowanie tej instytucji w działania edukacyjne i aktywizujące społeczność. Przykładem mogą być ekologiczne kolonie letnie dla dzieci. Dyrektor stwierdził również, że ośrodek będzie dążył do realizacji misji Banku, związanej z promowaniem zrównoważonego rozwoju.

Więcej, planowany obiekt będzie wykorzystywał ekologiczne rozwiązania, które pomogą obniżyć koszty jego utrzymania. Przewidywany termin rozpoczęcia działalności przez ośrodek edukacyjny w Dłużcu to nadchodząca wiosna.