Papierosy z białoruską akcyzą w dość znacznej ilości znaleźli funkcjonariusze warmińsko-mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Według informacji KAS na jednym ze stoisk targowych znajdowało się ponad 43 tysiące sztuk papierosów, które posiadały akcyzę białoruską. Nie były to jednak jedyne odkrycia na tym stoisku handlowym. Oprócz tego znaleziono 1,5 kilogramów krajanki.

Sprzedawca odpowiedzialny za przestępstwo skarbowe

Do odkrycia sprzedaży na targowisku papierosów z białoruską akcyzą doszło we wtorek, dnia 17 stycznia. o właśnie tego dnia współpraca funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie oraz Straży Granicznej przyniosła skutki w postaci odkrycia takiego miejsca sprzedaży. W najbliższym czasie osoba odpowiedzialna za sprzedaż wyrobów tytoniowych posiadających białoruską akcyzę odpowie za to przed sądem. Sprzedawca będzie odpowiadał za skarbowe przestępstw. Według wstępnych szacunków nieuczciwy sprzedawca mógł okraść budżet państwa na kwotę ponad 54 tysięcy złotych. Niedługo powinniśmy poznać więcej szczegółów w tej sprawie.