Alan Bałdyga, uczący się w CKZiU, ma teraz zaszczyt zostać członkiem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego II kadencji! W najbliższym czasie Alan rozpocznie swoją działalność społeczną, kiedy to weźmie udział w pierwszej sesji Sejmiku.

Alan, który jest w wieku 17 lat, wyraził swój entuzjazm i satysfakcję z nominacji. „Jestem bardzo szczęśliwy, że uzyskałem miejsce w Młodzieżowym Sejmiku. Mam wielkie plany dotyczące mojej szkoły i ogólnie młodzieży w Mrągowie. Naprawdę chciałbym przekuć te pomysły w życie” – powiedział pewnym siebie tonem.

Z uwagi na jego aktywność w samorządzie uczniowskim i wolontariacie, Alan jest szczególnie zainteresowany inicjatywami skierowanymi do młodych ludzi i działaniami o charakterze charytatywnym.

Składamy serdeczne gratulacje Alanowi za dołączenie do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i życzymy sukcesów w realizacji jego ambitnych planów!